Villages and towns

Territorial scope of cultural facilities for educational and edifying activities in the competence of the Košice Region

Cultural Centre of the Bodva Valley and Ore Mountains, Moldava nad Bodvou

  • city Košice, Baška, Bukovec, Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky – Včeláre, Hačava, Háj, Hodkovce, Hosťovce, Hýľov, Chorváty, Janík, Jasov, Kechnec, Komárovce, Malá Ida, Medzev, Milhosť, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Klatov, Nižný Lánec, Nováčany, Paňovce, Peder, Perín – Chým, Poproč, Rešica, Rudník, Seňa, Šemša, Štós, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Veľká Ida, Vyšný Klatov, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka, Žarnov

 

Cultural Centre of Abov, Bidovce

  • Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hrašovík, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košický Klečenov, Kokšov Bakša, Košické Oľšany, Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižná čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rankovce, Rákoš, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou, Skároš, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Trebejov, Trsťany, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa.“

Cultural Centre of Medzibodrožie County and Uh Country, Kráľovský Chlmec

  • Bačka, Beša, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Budince, Čičarovce, Čierna, Čierna nad Tisou, Čierne Pole, Dobrá, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Krišovská Liesková, Ladmovce, Leles, Maťovské Vojkovce, Malé Raškovce, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Oborín, Poľany, Pribeník, Ptrukša, Rad, Ruská, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojany, Vojka, Zatín, Zemplín.

 

Museum and Cultural Centre of Southern Zemplín, Trebišov

  • Bačkov, Bara, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čelovce, Čerhov, Černochov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kašov, Kazimír, Kožuchov, Kravany, Kuzmice, Kysta, Lastovce, Luhyňa, Malá Tŕňa, Malé Ozorovce, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Sirník, Slivník, Slovenské Nové Mesto, Stanča, Stankovce, Trebišov, Trnávka, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Višňov, Vojčice, Zbehňov, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč

 

Cultural Centre of Gemer County, Rožňava

  • Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brdárka, Bretka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dedinky, Dlhá Ves, Dobšiná, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná,

 

Cultural Centre of Spiš County, Spišská Nová Ves

  • SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Arnutovce, Betlanovce, Bystrany, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Odorín, Olcnava, Oľšavka, Poráč, Rudňany, Slatvina, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce, Vojkovce, Žehra
  • GELNICA: Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Richnava, Smolnícka Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmár, Závadka, Žakarovce

 

Cultural Centre of Zemplín County, Michalovce

  • MICHALOVCE: Bajany, Bánovce nad Ondavou, Beša, Bracovce, Budince, Budkovce, Čečehov, Čičarovce, Čierne Pole, Drahňov, Dúbravka, Falkušovce, Hatalov, Hažín, Hnojné, Horovce, Iňačovce, Ižkovce, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Kapušianske Kľačany, Klokočov, Krásnovce, Krišovská Liesková, Kusín, Lastomír, Laškovce, Lesné, Ložín, Lúčky, Malčice, Malé Raškovce, Markovce, Maťovské Vojkovce, Michalovce, Moravany, Nacina Ves, Oborín, Oreské, Palín, Pavlovce nad Uhom, Petrikovce, Petrovce nad Laborcom, Poruba pod Vihorlatom, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Ruská, Senné Slavkovce, Sliepkovce, Staré Strážske, Stretava, Stretavka, Suché      Šamudovce, Trhovište,           Trnava pri Laborci, Tušice, Tušická Nová Ves, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Vinné, Vojany, Voľa, Vrbnica, Vysoká nad Uhom, Zalužice, Závadka, Zbudza, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany, Žbince
  • SOBRANCE: Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Sobrance, Svätuš, Tašuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor